Obrazec “1. GiBit JOGA aktivni vikend – Kastanija (Novigrad) 2017”