Nagradna igra: GiBit zajček išče svoje ime

Ne dolgo tega je na izboru za GiBit maskoto zmagal vsestranski super zajček, ki pa ima eno težavo. Ata zajec in mama zajklja sta mu pozabila dati ime, zato nas je prosil za pomoč. Zajček vabi vse, da se pridružite pri iskanju in končnemu izboru najbolj všečnega imena. Zmagovalec končnega izbora bo prejel nagrado.

 

 

Potek nagradne igre

Iskanje imena bo potekalo v 2 delih, in sicer najprej izbiranje predlogov na naši spletni strani in nato glasovanje na GiBit spletni stani in GiBit Facebook strani.

 

V prvem delu (18.12.2012 – 23.12.2012) bomo zbirali predloge za ime, ki jih lahko vpišete na naši spletni strani gibit.si (“Najdi mi ime”) v obrazec, kamor morate vpisati tudi vaše ime, priimek ter elektronski naslov. Ob zaključku prvega dela, bomo med vsemi predlogi izbrali 5 najprimernejših in jih dali na glasovanje v drugi del.

 

V drugem delu (24.12.2012 – 30.12.2012) boste lahko glasovali med 5 izbranimi predlogi iz prvega dela. Glasovanje bo potekalo na naši spletni strani gibit.si (“Najdi mi ime”) in na naši GiBit Facebook strani. Avtor imena z največ glasovi (spletna stran + Facebook) je zmagovalec nagradne igre in prejme nagrado. V primeru, da je zmagovalno ime predlagalo več oseb, je zmagovalec tisti, ki je predlog podal prvi.

Nagrada

Nagrada za zmagovalca je bon za katero koli GiBit storitev v vrednosti 40 EUR. V primeru izbora storitve v manjši vrednosti, denarja ne vračamo. Zmagovalec prejme nagrado po pošti v roku 7 dni po razglasitvi rezultatov (31.12.2012).

Pravila nagradne igre: Gibit zajček išče svoje ime

1. Organizator nagradne igre: “GiBit zajček išče svoje ime” je Gibit šport, Rok Ruter s.p., Brdnikova ulica 32, 1000 Ljubljana.

 

2. Namen nagradne igre je s pomočjo predlogov in glasovanja izbrati ime za maskoto podjetja Gibit Šport.

 

3. Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki preko spletne strani gibit.si podajo predlog za ime maskote in tako sodelujejo v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 

4. Potek nagradne igre: Iskanje imena bo potekalo v 2 delih, in sicer najprej izbiranje predlogov na naši spletni strani in nato glasovanje na GiBit spletni stani in GiBit Facebook strani. V prvem delu (18.12.2012 – 23.12.2012) bomo zbirali predloge za ime, ki jih lahko vpišete na naši spletni strani gibit.si (“Najdi mi ime”) v obrazec, kamor morate vpisati tudi vaše ime, priimek ter elektronski naslov. Ob zaključku prvega dela, bomo med vsemi predlogi izbrali 5 najprimernejših in jih dali na glasovanje v drugi del. V drugem delu (24.12.2012 – 30.12.2012) boste lahko glasovali med 5 izbranimi predlogi iz prvega dela. Glasovanje bo potekalo na naši spletni strani gibit.si (“Najdi mi ime”) in na naši Facebook strani. Avtor imena z največ glasovi (spletna stran + Facebook) je zmagovalec nagradne igre in prejme nagrado.

 

5. Nagradna igra poteka od 18.12.2012 do 30.12.2012. Rezultati bodo objavljeni 31.12.2012.

 

6. Zmagovalec nagradne igre je avtor predloga imena z največ glasovi (seštevek glasovanja na spletni strani gibit.si in GiBit Facebook strani). Nagrada je vrednosti bon za katero koli storitev podjetja Gibit Šport, ki je v naši ponudbi na dan 31.12.2012 v vrednosti 40 EUR. V primeru izbora storitve v manjši vrednosti, razlike denarja ne vračamo. Zmagovalec prejme nagrado po pošti v roku 7 dni po razglasitvi rezultatov (31.12.2012). Bon je unovčljiv do 31.3.2013.

 

7. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nedelovanja spletne strani gibit.si ali Facebook strani GiBit, v primeru kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva in v primeru kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

8. Varovanje osebnih podatkov: Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri, so varovani v skladu s tem  členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@gibit.si.  Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

Zmagovalec nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

9. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav za nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu gibit.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje  s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 18.12.2012.